• Administració i serveis

   

  EAP Psicòpedagoga: Carolina Egea

  Assistenta Social: Maria Marco

  VETLLADORA Mireia Trigueros
  CONSERGE Carles García
  ADMINISTRACIÓ Mayte Venteo
   MONITORATGE DE MENJADOR Coordinadora: Olga Serrano

  Ana Arrabali

  Elena González

  Dolors Masgrau

  Tània Valenzuela
Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.