• Altres

  EXTRAESCOLARSActivitats extraescolars ofertades per l’AFA

  Documentació IMPRESCINDIBLE per a la inscripció:
  .  Full d´inscripció omplert.
  .  Autorització dels drets d´imatge.
  .  Quota de l´AFA per família.
  .  Full acceptació de les normes.
  .  Fotocòpia del primer full de la llibreta de l‘entitat bancària.
  .  Targeta sanitària.
  .  2 fotografies de carnet.

  Anglès

  L‘activitat es farà si hi ha un mínim de 4 alumnes per grup.

  INFANTIL: dia a concretar.
  CICLE INICIAL: dilluns i dimecres.
  CICLE MITJÀ I SUPERIOR: dilluns i dimecres.

  Piscina
  Divendres.

  Handbol
  CICLE MITJÀ I SUPERIOR:  Dimarts i Dijous 16:30 a 17:30h, l´activitat la realitzarà el club de handbol Cerdanyola a les instal.lacións de l´escola.

  Futbol
  Pre-benjamí CICLE INICIAL, Dimarts i Dijous 16:30 a 17:30h.
  Benjamí CICLE MITJÀ, Dilluns i Dimecres 16:30 a 17:30h.
  Aleví CICLE SUPERIOR, Dilluns i Dimecres 18 a 19h.

  Scrath

  – robòtica: De 4t a 6è, dimarts  a les 17:30h, Mínim 6 alumnes.

  Ball

  Mínim 8 alumnes, Dimarts i Dijous 16:30 a 17:30h. De P3 a 6è.

  —pot haver-hi canvis de dies i horaris, depenent de les inscripcions i dels alumnes per grup—

Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.