• Altres

  EXTRAESCOLARSActivitats extraescolars ofertades per l’AFA

  Documentació IMPRESCINDIBLE per a la inscripció:
  .  Full d´inscripció omplert.
  .  Autorització dels drets d´imatge.
  .  Quota de l´AFA per família.
  .  Full acceptació de les normes.
  .  Fotocòpia del primer full de la llibreta de l‘entitat bancària.
  .  Targeta sanitària.
  .  2 fotografies de carnet.

  Anglès

  CI i 3r: dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30h,.
  4t, 5è, 6è: dimarts i dijous de 16:30 a 17:30h,.

  Piscina
  Divendres.

  Poliesportiu
  CICLE Inicial:  Dijous i divendres 16:30 a 17:30h..

  Futbol
  Benjamí CICLE MITJÀ, Dimarts i dijous  de 16:30 a 17:30h.
  Aleví CICLE SUPERIOR, Dimarts i dijous  de 17:30 a 18:30h.

  Bàsquet

  Dilluns i dimecres  de 16:30 a 17:30h.

  Kàrate

  Dilluns i dimecres  de 16:30 a 17:30h.

  Ball

  Dimarts i Dijous 16:30 a 17:30h.

Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.