• Biblioteca

  biblio

  Enllaç al bloc de Biblioteca

  La Biblioteca de l’escola s’apropa a tots vosaltres d’una manera activa i participativa i quina millor manera que aprofitant les noves tecnologies. Tenim moltes ganes de compartir amb tots vosaltres nens i nenes, pares i mares, mestres, i monitors, tot allò que giri al voltant dels llibres.

  La biblioteca de l’escola és:

  · un espai educatiu i dinàmic.
  · un servei per al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu de centre adreçat a tota la comunitat educativa.
  · un centre de recursos que conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca.
  · un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives.
  · un element clau per l’assoliment de la competència informacional, el foment de la lectura i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.
  · un lloc acollidor on els infants se senten a gust.

  Els usuaris podeu accedir per triar llibres de préstec personal, fer consultes, deures, llegir,….

   

Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.