• Canguratge

    L’escola ofereix servei de canguratge, de dilluns a divendres, des de les 7:30 fins a les 9:00 h. Podeu deixar els nens/es fins a les 8:45h.

    Aquest servei es pot usar de manera fixa o esporàdica.

    Per a més informació i inscripcions podeu dirigir-vos a l’AFA de l’escola.

Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.