• Equip de Professors

  ETAPES CICLES GRUP TUTORS I TUTORES
  Educació Infantil Segon Cicle
  EI A M. Antonia Cazorla López
  EI B Núria Mateos Pena
   Elena Matabosch Porta
  Educació Primària Cicle Inicial 1r Conxita Barbero Palau
  2n Vanessa Claramunt Rubio
  Cicle Mitjà
  3r  Francisco Zaballos Zaballos
   4t  Verònica Miguel Gay
  Cicle Superior
  Carme Calvo Calderón
   6è Ana Piera Escudero

   

  Especialitats Anglès Carlos García Atienza (EI i CI)
  Joan Mas Moreno (CM i CS)
  Ed. Física Josep V. Aguilella Casanova
  Francisco Zaballos Zaballos
  Carme Calvo Calderón
  Pedagogia Terapèutica Marta Pons Casañe
  Esperanza Sanz Bataller
   Aula Acollida Myrna Marin Caballero
  Música Vanessa Claramunt Rubio
  Biblioteca Gemma  Estopà Roig
Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.