• Equip de Professors

  ETAPES CICLES GRUP TUTORS I TUTORES
  Educació Infantil Segon Cicle
  EI A M. Antonia Cazorla López
  EI B Núria Mateos Pena (Tatiana Jones Loriente)
   Elena Matabosch Porta
  Educació Primària Cicle Inicial CI A Conxita Barbero Palau
  CI B Vanessa Claramunt Rubio
  Cicle Mitjà
  3r  Diana Martín Diaz
   4t Rosa Escrivà Campos
  Laura Ozaez Puerto
  Cicle Superior
  Maria Rigol i torrents
   6è Carme Calvo Calderón
  Especialitats Anglès Jordi Carbonell Parrot (EI i CI)
  Joan Mas Moreno (CM i CS)
  Ed. Física Josep V. Aguilella Casanova
  Rosa Escrivà Campos
  Carme Calvo Calderón
  Pedagogia Terapèutica César Teófilo Romero
  Esperanza Sanz Bataller
   Aula Acollida César Teófilo Romero
  Música Vanessa Claramunt Rubio
  Biblioteca Gemma  Estopà Roig
Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.