• Normes de funcionament

  INFORMACIÓ GENERAL

  HORARI DE L’ALUMNAT

  L’horari dels alumnes és de jornada partida

  Educació Infantil i Educació Primària:

  de 9:00 a 12:30 hores i de 15:00 a 16:30 hores
  Aquests horaris s’ajusten a la Normativa del Departament d’Ensenyament.

  Suport Escolar Personalitzat (SEP)
  Dimarts, dimecres i dijous de 8:30 a 9:00h

  ENTRADES

  Educació Infantil
  Les famílies acompanyen els alumnes a la seva aula.

  Educació Primària
  Els alumnes van sols a la seva classe on els espera el professor.

  SORTIDES

  Educació Infantil
  Les famílies recullen els alumnes a la seva aula.

  Educació Primària
  Els alumnes baixen al porxo acompanyats pel professor.

  Els nens/es surten a les 12:30 hores i a les 16:30 hores, el conserge tancarà la porta del carrer 5 minuts desprès, a les 12:35 hores i a les 16:35 hores.

  És molt important respectar aquest horari per la seguretat dels alumnes que surten del centre més tard.

  Tots els alumnes del centre entren i surten de l’escola pel carrer Greco.

Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.