• Presentació

  Benvinguts a l’escola

  fontetes_webL’escola Les Fontetes és un centre de titularitat pública d’Educació Infantil i Primària fundat l’any 1972.

  És una escola d’una línia, és a dir un grup per nivell.

  A Educació Infantil, Cicle Inicial i tercer, l’agrupament és internivell.

  És una escola arrelada al barri, oberta a les famílies i l’entorn, que acull als infants i les seves famílies respectant les individualitats i característiques de cada un d’ells.

  En el nostre projecte educatiu ens proposem educar ciutadans autònoms, amb valors democràtics i capaços de participar en el seu entorn més proper de manera constructiva.

  El Claustre rep formació continuada per acompanyar el caràcter innovador de l’escola.

  Tots els membres de la comunitat se senten integrats i partícips de les activitats del centre.

Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.