• Projectes de l’escola

  TREBALL INTERNIVELL

  El curs 2015-2016 l’Escola Les Fontetes ha engegat un projecte de treball internivell. Aquesta iniciativa engloba tota la jornada escolar, arrenca des d’educació infantil i progressivament s’estendrà a tots els nivells del centre.

  El projecte es porta a terme en grups reduïts propiciant fer avançar l’alumne des d’allà on està, personalitza l’ensenyament, facilita l’acceptació de l’altre entre nens i nenes i exercita valors positius.
  L’objectiu és educar persones amb un projecte vital, capaces de conduir la seva vida en el present i en el futur, assentant les bases que els serviran per desenvolupar les intel·ligències que permeten rebre informació de l’entorn, analitzar-la i convertir-la en aprenentatge i coneixement.

  ao1 ao2

  PROJECTE LINGÜÍSTIC
  El Projecte Educatiu del centre estableix la llengua catalana com la llengua vehicular de l’ensenyament. Dins els objectius bàsics del Centre hi figuren que els alumnes coneguin i utilitzin amb adequació i correcció ambdues llengües oficials i que tinguin un coneixement bàsic de la llengua estrangera del seu currículum.
  comic3r015_16219-2 revistes plinguistic

  LLENGUA ANGLESA

  L’interès del projecte està en millorar la comprensió i expressió oral de la llengua anglesa des de P3 fins a 6è i la comprensió i expressió escrita a cicle superior, facilitar als nostres alumnes situacions d’immersió en llengua anglesa en contextos reals d’ús.

  angles1 angles3 angles2

  BIBLIOTECA  I PLA D’IMPULS DE LA LECTURA
  Lectura diària a Educació Infantil i Cicle Inicial i lectura en veu alta per part dels professors.

  Estona de Biblioteca setmanal a tots els nivell, per potenciar el gust per la lectura.

  biblioteca

  Apadrinament lector: alumnat de Cicle Superior i Inicial.

  22905562602_ce46c76df0_z ApadrinamentLector014

  COMPRENSIÓ LECTORA
  Els alumnes aprenen a utilitzar estratègies per comprendre els textos escrits. Entre altres hi són: fer hipòtesis sobre el tema del text, activar coneixements previs, solucionar aspectes de vocabulari, fer inferències, captar les idees principals, prendre a fer preguntes sobre el text i llegir per parelles que potencia l’aprenentatge entre iguals.

  maxresdefault

  EMPRENEDORIA A 5È
  L’emprenedoria a l’escola es planteja amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi unes competències que li permetin tenir una actitud activa de transformació de les idees en projectes.

  Es tracta de fomentar l’esperit emprenedor perquè els alumnes adquireixin els coneixements necessaris per estar preparats per al futur en l’àmbit social, econòmic, cultural i polític. Formar-los a partir de l’educació impulsant actituds i capacitats emprenedores que implica passar d’un sistema educatiu tradicional a un enfocament més actiu i creatiu que prepara als joves a confiar en les seves pròpies capacitats.
  emprenedoria emprenedoria2

  PROJECTE ESCOLTA’M (Tutoria personalitzada)
  El projecte Escolta’m es fonamenta en una relació tutorial basada en la confiança, aconseguida mitjançant l’escolta activa; la mirada capacitadora i la gestió relacional, amb el reconeixement i la identificació per part del tutor de tots els alumnes del grup-classe, sense exclusió.

  escucha-activa

  RACONS A EDUCACIÓ INFANTIL, CICLE INICIAL I CICLE MITJÀ
  L’alumne construeix el seu propi aprenentatge: investiga, prova, modifica, construeix, explica, inventa…

  L’organització de grups és natural, no constituïts per edats, sinó per interessos, que afavoreixin la interacció, col·laboració i cooperació entre infants de diferents edats, on es donin relacions d’ajuda mútua, i on els infants més madurs serveixin de model per tal d’estructurar el joc i construir l’aprenentatge i el creixement com a persona.

  La funció del mestre és fer de guia, d’organitzador, de mediador que facilita el procés.

  racons racons2

  JORNADES CULTURALS
  Tots els alumnes de l’escola durant una setmana treballen al voltant d’un centre d’interès, es fan agrupaments internivell i de grups reduïts.

  jculturals1 jculturals4
  jcultrals3 jculturals2

  COLÒNIES ESCOLARS 
  Durant tres dies al llarg del segon o tercer trimestre, els alumnes de l’escola gaudeixen de l’oportunitat de conviure amb els companys i mestres en una casa de colònies. A  través de diferents centres d’interès els alumnes s’endinsaran en històries fantàstiques on els monitors i mestres són personatges que els porten de la mà cap a nous aprenentatges i vivències.

  carpeta21-4 carpeta21-2

  PROJECTE DE MATERIAL SOCIALITZAT

  Les finalitats d’aquest projecte són: reduir les despeses de les famílies, reutilitzar el material, fomentar una sèrie de valors al voltant del reciclatge i la protecció del medi ambient.

   

Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.