• Trets d’identitat

  Entenem l’educació com un procés permanent de creixement que desenvolupa de manera progressiva i harmònica totes les capacitats (físiques, intel·lectuals, afectives i socials) de la persona.

  carpeta18-3

  Treballem per estimular la creativitat i l’esperit crític. El nostre objectiu és formar persones. Per tant posem al seu abast els mecanismes i les eines necessàries perquè aprenguin a ser reflexius, a escoltar, a comparar arguments, a exposar les seves pròpies idees i puguin, a partir de la reflexió i l’anàlisi anar-se formant una opinió pròpia.

  crea

  La cooperació, la coeducació, el respecte, el diàleg, la integració, la laïcitat, el respecte als drets humans i l’adaptació als canvis, són pilars que defineixen la nostra escola.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Respectem la diversitat dels nostres alumnes. Cada nen/a és diferent i tots tenen dret a una educació completa i integral. Per això respectem els diferents ritmes de treball dels alumnes i els ajudem a donar el millor rendiment segons les seves possibilitats i capacitats..CIMG2778

  Des de ben petits introduïm l’alumnat en els hàbits d’autonomia i responsabilitat, amb la intenció de fer-los compartir responsabilitats en l’organització del grup classe i educar-los en la sociabilitat, perquè en la societat actual és necessari aprendre a ser autònom, a saber viure en grups heterogenis i a saber usar adequadament els recursos que tenim a l’abast.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Fomentem i potenciem relacions positives, d’afecte i col·laboració entre els alumnes, tant dins del seu grup com amb la resta de companys/es de l’escola.imagen_publi_2

  Treballem per aconseguir majors nivells d’autonomia intel·lectual i afectiva. Per això incorporem el tractament de les relacions interpersonals, la gestió de les emocions i la resolució de conflictes.carpeta17-1

  El català és la nostra llengua d’aprenentatge i de relació interna i externa. Els alumnes aprenen a llegir i escriure en català, i en català adquireixen tots els coneixements, les actituds i els valors que conformen el seu procés d’aprenentatge.trets5

  L’escola està implicada en la sostenibilitat. Aquests valors han estat integrats a les programacions curriculars, alhora que s’han realitzat diferents projectes per tal d’afavorir que els/les nens i nenes es mostrin sensibles al seu entorn i el respectin a l’hora que en puguin gaudir.

  sost

  L’escola està arrelada a la realitat històrica, social i cultural del nostre país. Per tant, promovem actituds positives envers les diverses manifestacions de la cultura catalana.Sant Jordi

  L’escola participa en el programa Escola Nova 21.

  logo_EN21_centres_horitzontal_300px

  L’equip docent de l’escola es forma professionalment. L’escola té un Pla de Formació de Centre en què s’aposta per una formació àmplia i diversificada fruit de la reflexió i de la necessitat de renovació de la pràctica docent.

  faule

  L’escola participa també en espais d’intercanvis d’experiències docents externs: seminaris, jornades, cursos…

  form2

   

Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.